Fotovoltaik Sistemler

Anasayfa » Faaliyet Alanları » Fotovoltaik Sistemler

Fotovoltaik (PV) hücreler, üzerlerine düşen güneş ışınlarının (fotonların) % 80’ini emebilmekteler, ama bu enerjinin sadece % 5-23’ünü (bu rakam ideal durumda % 33’e çıkabilecek olup, halen Türkiye’de piyasada bulunan PV panellerde % 10-16 civarlarındadır) elektriğe dönüştürebilmektedirler. Emilen enerjinin geri kalan kısmı ise ısıya dönüşmektedir. Dolayısıyla güneş ışınlarının şiddeti arttıkça bir taraftan elektrik enerjisine dönüşüm artarken, diğer taraftan da panellerin sıcaklığı artmakta ve bir noktadan sonra güneş ışınlarının şiddetinin artmasıyla PV panellerle elde edilen elektrik enerjisi miktarı artacağına azalmaktadır. İzmir’de arkası kapalı şekilde şingıl bir çatının üzerine yerleştirdiğimiz PV panellerin arka yüzey sıcaklığının Temmuz ayında öğle saatlerinde 95 oC’ye kadar çıktığını ölçtük. Bu nedenle PV panellerin, arkaları kapalı olmayacak, arkalarından havayla doğal bir soğutma gerçekleşecek şekilde yerleştirilmeleri birinci şarttır, ama yeterli değildir. Zira ülkemizde İzmir’in güneyinde kalan yörelerde arka yüzey sıcaklığı bu durumda da 75-80oC’lere çıkabilmektedir. Bu sıcaklıklarda PV hücreler yavaş yavaş kavrulmaya başladıklarından, panellerin faydalı kullanım ömürleri çok kısalmaktadır. Çare, panellerin arka yüzeylerinden suyla, havayla veya ısı pompalarının gazıyla soğutulmalarıdır. Ancak piyasadaki bu borulu soğutma sistemine sahip hibrit (PV-T) kolektör/paneller, düz panellere nazaran oldukça daha pahalı olduklarından, kullanımları yaygınlaşamamaktadır.

Uzman Ekibimizden
Doğal Tesasitı İçin Hemen

TEKLİF İSTEYİN

ya da ARAYIN
+90 212 630 95 66